O stránke

Táto stránka je súčasťou informačného systému Úradu vlády Slovenskej republiky a je určená na zverejňovanie informácií o rokovaniach poradných orgánov vlády Slovenskej republiky.